Preskočit úvod

Prihláste sa k odberu noviniek a nepremeškajte nové čísla Generation magazínu!

Vaša e-mailová adresa nebude poskytnutá žiadnej tretej strane. Bude použitá výlučne pre zasielanie informácií o nových číslach Generation magazínu v intenzite jeden e-mail 1-krát mesačne. Svoj záujem o odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v e-maile.

Napísali o nás

Redakcia

Šéfredaktor: Zdeněk 'HIRO' Moudrý

Zástupca šéfredaktora: Filip Voržáček

Webadmini: Richard Lonščák, Juraj Lux

Jazykoví redaktori: Pavol Hirka, Veronika Jankovičová, Barbora Krištofová, Nicol Bodzsárová, Zuzana Mladšíková, Ivet Szighardtová, Liliana Dorociaková, Michaela Hudecová, Maja Kuffová

Odborná redakcia: Dominik Farkaš, Mário Lorenc, Richard Mako, Daniel Paulíni, Stanislav Jakúbek, Ľubomír Čelár, Ján Schneider, Maroš Goč, Peter Bagoňa, Róbert Gabčík, Viliam Valent, Matúš Kuriľák, Miroslav Beták, Martin Rácz, Ondrej Ondo, Miroslava Glassová

Spolupracovníci

Matúš Paculík, Marek Líška, Marcel Trinasty

Grafika a dizajn

TS studio, DC Praha, Juraj Moudrý

Marketing a inzercia

Marketing Director
Zdeněk Moudrý
+421 903 735 475
marketing@generation.sk

Generation magazín na sociálnych sieťach


Pridajte sa k nám na Facebooku

Sledujte nás na Instagrame

Sledujte nás na Twitteri

Dňa 21.01.2012 sme prvýkrát vydali Gamesite magazín – elektronický časopis z dielne našich spolupracovníkov. Pre veľkú skupinu ľudí je mobilné pripojenie k internetu i v dnešnej dobe ešte nedostupné a to bol jeden z impulzov, ktorý nás prinútil zamyslieť sa nad tým ako preniesť náš kvalitný obsah do mobilnej verzie. Časopis vydávame v troch formátoch – PDF verzia pre počítače, PDF verzia pre mobilné platformy a Flash/HTML5 verzia pre listovanie v online forme.

Deviatym číslom sme zmenili názov na NextGen magazín, pretože lepšie vystihuje podstatu celého projektu, ktorý sa postupne posúva od striktne herne zameraného k lifestylovému. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých čísel magazínu sú početné súťaže o zaujímavé herné a hardvérové ceny.

Od 28.12.2012 s 13. číslom magazínu nás okolnosti prinútili k ďalšej a dúfajme, že už poslednej zmene názvu magazínu na Generation magazín.

Vydavateľ

Mission GAMES s.r.o.
Mission GAMES s.r.o.
Železiarenská 39
040 15
Košice 15, Slovenská republika

IČO: 46 548 645
DIČ: 2023478479
IČ DPH: SK 2023478479

Bankové spojenie: Tatra Banka, č.ú.: 2923873212/1100

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29527/V

e-mail: info@mission.sk
web:

ISSN 1338-709X

International licensing

Generation Magazín is available for licensing. Contact the international department to discuss partnership opportunities.

Please contact:
Zdeněk Moudrý
+421 903 735 475
zdenek.moudry@mission.sk

Produkcia a distribúcia

Produkcia magazínu

Digitálno-lifestylový magazín Generation je šírený bezplatne iba v elektronickej forme prostredníctvom internetu. Magazín sa nepredáva a nie je možné zakúpiť ani jeho tlačené vydanie. Redakcia si vyhradzuje právo kedykoľvek to zmeniť aj bez predošlého upozornenia.

Distribúcia magazínu

Všetky vydania Generation Magazínu sú voľne dostupné k stiahnutiu na domovskej stránke magazínu www.generation.sk, alebo aj na stránkach sesterského portálu www.gamesite.sk. Dostupný je aj ako voľne prezerateľná on-line verzia na adresách www.issuu.com/gamesite.sk a www.publero.com/archive/generation, čo však nie sú služby prevádzkované vydavateľom.

Dôležité upozornenie

Všetky texty a layout sú chránené autorským právom a sú majetkom redakcie prípadne jej partnerov. Tento časopis je úplne nezávislý a jednotlivé články vyjadrujú výlučne vlastné názory autorov a nemusia súhlasiť s názorom vydavateľa alebo názorom redakcie.

Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov, reklamných článov a textov dodaných redakcii treťou stranou. Za obsah inzerátov sú zodpovední výlučne len inzerenti, prípadne ich zástupcovia/agentúry.

Žiadna časť magazínu nesmie byť reprodukovaná úplne alebo sčasti bez písomného súhlasu redakcie/ vydavateľa. Všetky autorské práva sú vyhradené. Všetky informácie publikované v článkoch sú aktuálne k dátumu vydania. Ceny a dostupnosť opisovaných produktov sa neskôr mohli zmeniť, čo redakcia nemohla ovplyvniť.

All text and layout is the copyright of the company Mission GAMES s.r.o. Nothing in this magazine may be reproduced in whole or part without the written permission of the publisher. All copyrights are recognised and used specifically for the purpose of critic and review. Although the magazine has endeavoured to ensure all information is correct at time of print, prices and availability may change. This magazine is fully independent.

Generation magazín na Twitteri

Hmm, zdá sa, že sme cez Twitter ešte nič neštebotali...

Mission GAMES s.r.o.
Mission GAMES s.r.o.
Železiarenská 39
040 15
Košice 15, Slovenská republika

e-mail: magazin@generation.sk
web:
sociálne siete: