Preskočit úvod
Digitálno-Lifestyle magazín pre každého

Generation magazín

Gamesite.sk - Váš herný svet!

GS Shop

Moviesite.sk - Nezávislý filmový portál

Booksite.sk - nezávislý knižný portál

Funsite.sk - enjoy the fun...

Gamesite deťom

Generation magazín

Generation magazín č. 075

Redakcia

Šéfredaktor: Zdeněk 'HIRO' Moudrý

Zástupca šéfredaktora: Patrik Barto

Webadmini: Richard Lonščák, Juraj Lux

Korektorky: Zdenka Schwarzová, Klára Šindelářová, Simona Beňová, Nikola Janková, Mária Danihelová, Andrea Cingelová, Simona Beňová

Odborná redakcia: Branislav Brna, Dominik Farkaš, Adam Schwarz, Roman Kadlec, Tomáš Ďuriga, Mário Lorenc, Tomáš Kleinmann, Miroslav Konkoľ, Eduard Čuba, Matúš Slamka, Veronika Cholastová, Adam Zelenay, Róbert Babej-Kmec, Lukáš Plaček, Lukáš Libica, Richard Mako, Juraj Vlha, Monika Záborská, Františka Gibalová, Radoslava Uškertová, Katka Hužvárová, Ivana Vrabľová, Maroš Hodor, Marcel Ilavský, Daniel Paulíni, Stanislav Jakúbek

Spolupracovníci

Matúš Paculík, Martin Pročka, Marek Líška

Grafika a dizajn

TS studio, Deana Kázmerova, DC Praha, grafik@gamesite.sk, Juraj Moudrý

Marketing a inzercia

Marketing Director
Zdeněk Moudrý
+421 903 735 475
marketing@gamesite.sk


Pridajte sa k nám na Facebooku

Pridajte sa k nám na Google+

Sledujte nás na Twitteri

Dňa 21.01.2012 sme prvýkrát vydali Gamesite magazín – elektronický časopis z dielne našich spolupracovníkov. Pre veľkú skupinu ľudí je mobilné pripojenie k internetu i v dnešnej dobe ešte nedostupné a to bol jeden z impulzov, ktorý nás prinútil zamyslieť sa nad tým ako preniesť náš kvalitný obsah do mobilnej verzie. Časopis vydávame v troch formátoch – PDF verzia pre počítače, PDF verzia pre mobilné platformy a Flash/HTML5 verzia pre listovanie v online forme.

Deviatym číslom sme zmenili názov na NextGen magazín, pretože lepšie vystihuje podstatu celého projektu, ktorý sa postupne posúva od striktne herne zameraného k lifestylovému. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých čísel magazínu sú početné súťaže o zaujímavé herné a hardvérové ceny.

Od 28.12.2012 s 13. číslom magazínu nás okolnosti prinútili k ďalšej a dúfajme, že už poslednej zmene názvu magazínu na Generation magazín.

Vydavateľ

Mission GAMES s.r.o.
Mission GAMES s.r.o.
Železiarenská 39
040 15
Košice 15, Slovenská republika

IČO: 46 548 645
DIČ: 2023478479
IČ DPH: SK 2023478479

Bankové spojenie: Tatra Banka, č.ú.: 2923873212/1100

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29527/V

e-mail: info@mission.sk
web:

ISSN 1338-709X

International licensing

Generation Magazín is available for licensing. Contact the international department to discuss partnership opportunities.

Please contact:
Zdeněk Moudrý
+421 903 735 475
zdenek.moudry@mission.sk

Produkcia a distribúcia

Produkcia magazínu

Digitálno-lifestylový magazín Generation je šírený bezplatne iba v elektronickej forme prostredníctvom internetu. Magazín sa nepredáva a nie je možné zakúpiť ani jeho tlačené vydanie. Redakcia si vyhradzuje právo kedykoľvek to zmeniť aj bez predošlého upozornenia.

Distribúcia magazínu

Všetky vydania Generation Magazínu sú voľne dostupné k stiahnutiu na domovskej stránke magazínu www.generation.sk, alebo aj na stránkach sesterského portálu www.gamesite.sk. Dostupný je aj ako voľne prezerateľná on-line verzia na adresách www.issuu.com/gamesite.sk a www.publero.com/archive/generation, čo však nie sú služby prevádzkované vydavateľom.

Dôležité upozornenie

Všetky texty a layout sú chránené autorským právom a sú majetkom redakcie prípadne jej partnerov. Tento časopis je úplne nezávislý a jednotlivé články vyjadrujú výlučne vlastné názory autorov a nemusia súhlasiť s názorom vydavateľa alebo názorom redakcie.

Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov, reklamných článov a textov dodaných redakcii treťou stranou. Za obsah inzerátov sú zodpovední výlučne len inzerenti, prípadne ich zástupcovia/agentúry.

Žiadna časť magazínu nesmie byť reprodukovaná úplne alebo sčasti bez písomného súhlasu redakcie/ vydavateľa. Všetky autorské práva sú vyhradené. Všetky informácie publikované v článkoch sú aktuálne k dátumu vydania. Ceny a dostupnosť opisovaných produktov sa neskôr mohli zmeniť, čo redakcia nemohla ovplyvniť.

All text and layout is the copyright of the company Mission GAMES s.r.o. Nothing in this magazine may be reproduced in whole or part without the written permission of the publisher. All copyrights are recognised and used specifically for the purpose of critic and review. Although the magazine has endeavoured to ensure all information is correct at time of print, prices and availability may change. This magazine is fully independent.

73tie čílo magazínu Generation je ONLINE. Hor sa do čítania, priatelia. [Hiro] https://t.co/knA4YX6KAU

@generation_sk 10.01.2018, 19:22
Mission GAMES s.r.o.
Mission GAMES s.r.o.
Železiarenská 39
040 15
Košice 15, Slovenská republika

e-mail: magazin@generation.sk
web:
sociálne siete: